آجر قرمز

  • Red Brick Wall Antique Brick Wall Veneer old dark red brick

    روکش آجری قرمز روکش دیوار آجری عتیقه آجر قرمز تیره قدیمی

    آجر تقلید باستان را معمولاً کاشی لعاب می نامند که ممکن است ظروف سفالی باشد ، این جریان اصلی است. سفال و سرامیک نیز وجود دارد. صورت کاشی لعاب دار معمولاً دارای پوشش کم نور است و رنگ آن همیشه زرد ، قهوه ، قرمز تیره ، خاکستری ، خاکستری و خاکستری سیاه است.
    آجر قلیایی لعاب است که معمولا به آجر اشاره دارد ، بدن آن را می توان بدست آورد ، این جریان اصلی است ، همچنین ، سنگهای شیعه و شی کیفی ، اولویت را با لعاب صاف زیرین ، معیار تونال با اوچر زرد ، قهوه ای ، قرمز و غیره ، به سیاه و خاکستری